angol zászló német zászló

Lakóotthon

A lakóotthon bemutatása

 
Alapítványunk  Debrecenben Függetlenség u. 4. szám alatti kertes házban a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal KH. 8104-7/2001. számon kiadott működési engedélye alapján működteti a Fény Felé lakóotthon szociális intézményt, és ezzel állami közfeladatot lát el. Lakóotthonunk rehabilitációs célú lakóotthon önálló, a társadalmi együttéléshez - integráció követelményeihez igazodó életvitelt teremt meg olyan személyek számára, akik sérülésük miatt korábban csak nagy intézményi keretek között élhettek. Életük végéig, személyi segítéssel, egyéni fejlesztéssel és szakmai foglalkoztatással  gondoskodunk róluk. Lakóinknál kiemelt feladat munkaviszony létesítése, megtartása, képzésük feltételeinek biztosítása. Gondoskodunk dolgozóink rendszeres továbbképzéséről.

2009. májusában a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól elnyert  páyázatal segítségével elkészült a lakóotthon mindkét épületének hőszigetelése, színezése, a két épületet összeépítettük, a tetőtéri szobák "kutyaóljainak" oldalát bádogos munkával megerősítettük, a konyhát átépítettük, járólapoztunk, új konyhabútort készíttettünk. A szigetelésnek köszönhetően már november, december hónapban is észrevehetően kevesebb volt  fizetendő gázszámlánk. Továbbra is célunk az épület  állapotának magas színvonalon való megtartása, hogy valóban otthont nyújtson az itt lakók számára. Lakóotthonunk  dolgozói létszáma 2014-ben: 1 fő vezető, személyi segítő, 3 fő szociális segítő, 2 fő 4-órás megváltozott munkaképességű éjszakás, 1 fő 8-órás éjszakás közfoglalkoztatott.

Lakóotthonunk lakói engedélyeztetési eljárás követően 2010. január. 01-vel  12 fő ellátására kapott működési engedélyt intézményünk. A lakóotthon 10. születésnapjára megívtuk a szülőket, szomszédainkat, támogatóinkat.

Lakóotthon vezetője  Fórizs-Gulyás Csilla 
Elérhetősége: 4225 Debrecen, Függetlenség u. 4.
Tel/fax: +36 (52) 433 183

A lakóotthon 10. születésnapja

A lakóotthon letölthető dokumentumaihoz kattinson ide >>>

 

A lakóotthon története

 

 • A Fény Felé Alapítvány 1998-tól bekapcsolódott a Kézenfogva Alapítvány és a Soros Alapítvány által indult "Fészek" programba. Részt vettünk az általuk szervezett tudományos tanácskozásokon, konferenciákon, szakmai képzéseken. Három éven keresztül több szakemberünk Soros ösztöndíjban részesült.
 • 1999-ben "Társadalomba való visszaintegrálást segítő programok az Egészségügyi Gyermekotthonokban élő halmozottan sérült fogyatékosoknak" címmel szociológiai vizsgálatot végeztük a debreceni Egészségügyi Gyermekotthonban élő lakók körében.
 • 1999-ben a Soros Alapítvány Önálló életvitelközpont pályázata segítségével kidolgoztuk a debreceni Egészségügyi Gyermekotthon "Kitagolás" programját, és a "Polgár" programot.
 • 1999. nyarán a Kézenfogva Alapítvány támogatásával megvásároltuk a Debrecen Böszörményi u. 119. szám alatt található lakást. A Soros Alapítvány, a szülők, önkénteseink támogatásával felújítottuk.
 • Megkezdtük a debreceni Egészségügyi Gyermekotthon gondozottai közül a lakók felkészítését (22 fő). Ők részt vettek a felújításban, a vásárlásban. Megkezdődött az első lakók ki választása és felkészítése.
 • Bekapcsolódtunk hallgatóként és előadóként a Kézenfogva Alapítvány lakóotthoni segítő és lakóotthoni vezető képző, szupervíziós programjába.
 • Elkészítettük a Fény Felé lakóotthon szakmai programját, megkezdtük a segítők kiválasztását, felkészítését.
 • 1999. november 1-től engedélyt kaptunk Fogyatékosok Gondozóháza működtetésére.
 • 1999. december 16.-án kiköltözött az első hét lakónk.
 • A Fény Felé Alapítvány lakóotthonát a Szociális és családügyi miniszter a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) sz. rendelet előírásainak értelmében önálló szervezetben, mint fogyatékos személyek lakóotthona(it) kívánja működtetni, ezért megkezdtük a pénzügyi források felkutatást új lakóotthonok létesítésére.
 • 2001. augusztusában megvásároltuk 10 fő részére otthont nyújtó 2. lakóotthonunkat Debrecenben a Függetlenség u. 4. szám alatt. 2002 november 1-től működési engedélyt kaptunk fogyatékos személyek lakóotthona működtetésére a H-B Megyei Közigazgatási Hivataltól.
 • 2002-ben sikeresen pályáztunk az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumhoz. Támogatásukkal megkezdődött a Fény Felé lakóotthon új szárnyának bővítése, az épület akadálymentesítése. 2003. október 10.-án a műszaki átadás - átvétel megtörtént. az épületrészt lakóink birtokba vették.
 • 2006. szeptember 1. megnyitottuk a Kishegyesi úti Kincsesláda Szociális Foglalkoztatót.

 

Eredményeink

 

 1. Bizonyítottuk, hogy halmozottan hátrányos (egészségügyi + szociális) hátránnyal induló, intézetben felnövekvő fiatalok számára is működőképes a lakóotthoni ellátási forma.
 2. A Fény Felé lakóotthon segítői az elmúlt évben gyakorlatot szereztek az új típusú ellátás biztosításában.
 3. Lakóink szociális önállóságának fejlesztése megkezdődött, melynek következtében látványosan fejlődtek. A házimunkában, személyes ügyeik intézésében, társas kapcsolataik terén, a városban való tájékozódásban, a mindennapi élet rutin dolgaiban.

Hazai és külföldi főiskolák, egyetemek diákjai számára gyakorlóhely vagyunk. Egy fő a diákok közül munkalehetőséget kapott lakóotthonunkban.

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.,
 • A szociális és családügyi miniszter 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeikről,
 • A szociális és családügyi miniszter 9/1999. (XI. 24.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,
 • Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. év XXVI. tv.
 • 188/1999. (XII. 16.) Kormány. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről.

 

 

A lakóotthon etikai kódexe

 

Alapelvek

 

 • A segítő munkájának célja, hogy biztosítsa a lakók emberi és polgári jogainak érvényesítését, méltóságának, önrendelkezésének és képességeinek kiteljesítését, s elősegítse saját kapcsolataik kialakítását, szűkebb és tágabb közösségekbe való beilleszkedésüket.
 • A segítő felelőssége, hogy munkájával olyan körülményeket teremtsen, melyek valamennyi lakó egyéni igényeit figyelembe véve biztosítják a megfelelő lakókörnyezetet, lehetővé teszik a jó fizikai és egészségi állapot létét és megőrzését, az állandó képességfejlesztést, a lelki és érzelmi támaszt.
 • A segítési folyamat csapatmunka, amely azonban sosem altathatja el az egyéni felelősségérzetet: a szakmai közösség tagjaként a segítő valamennyi lakó sorsáért felelősséggel tartozik. Ehhez elengedhetetlenül szükséges valamennyi szakember munkájának elvi és gyakorlati összhangja.
 • A segítő a lakóknak csak annyi segítséget adjon, amennyire okvetlenül szükségük van, ne cselekedjen helyettük, támogassa önrendelkezésüket, mindjobban segítse hozzá őket az önálló cselekvéshez

 

A segítő és a lakó kapcsolata

 

 • Lakó és segítő kapcsolatának alappillére az emberi méltóság mindenek felett való tisztelete, az egyenrangúság, a bizalom és az elfogadás.
 • A segítőnek feltétlen tiszteletben kell tartania a lakók magánszféráját, vallási és politikai meggyőződését.
 • A segítő mindig alaposan mérje fel az otthon körülményeiből adódó kiszolgáltatottság veszélyeit és tudatosan dolgozzon ellenük. Lakó és segítő közösen alakítsák ki a kapcsolatukat meghatározó szabályokat.
 • A lakók önrendelkezésének és önállóságának elősegítése érdekében a segítő merje vállalni, és merje hagyni, hogy a lakó maga vállaljon elfogadható mértékű kockázatot.
 • Az otthon szükségképpen egyszerre személyes és közösségi tér. A segítőnek egyszerre kell tiszteletben tartania és magán- és a közösségi szférát. Őrizze meg a magánszféra privát jellegét, a közösség egészét érintő problémákat pedig csoportosan, minden érintett jelenlétében tisztázza.
 • A lakókkal való érintkezés során a kölcsönös érthetőség és megértés biztosítja emberi méltóságuk tiszteletben tartását. Ennek érdekében kívánatos, hogy a segítő a lakó egészségi és értelmi állapotának megfelelően, egyénre szabottan és félreérthetetlenül kommunikáljon.
 • A segítő minden lehetséges módon támogassa a lakókat az önálló döntéshozatalban. Érthetően tájékoztassa őket a segítségnyújtás előre látható menetéről, formájáról, várható következményeiről.
 • A lakóknak joguk van a bizalmon, titoktartáson alapuló segítő kapcsolathoz. A segítő nem adhat ki a lakó személyét érintő információt a lakó és/vagy törvényes képviselője tudomása és beleegyezése nélkül, kivéve az olyan eseményt, amelynek során más ember is veszélybe kerülhet. A segítő titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége vonatkozik minden olyan információra, mely a lakó méltóságát csorbítja.
 • A segítő munkavégzése során nem létesíthet üzleti kapcsolatot a lakókkal. A lakók javaiból, a nekik szánt juttatásból nem részesülhet.
 • A segítő semmilyen, a segítő kapcsolat kereteit meghaladó viszonyt nem alakíthat ki a lakókkal.
 • Bármely, személyt veszélyeztető helyzetben a veszély elhárítására csak a lakó- és a felelős szakmai közösség által elfogadott eljárások alkalmazhatók.

 

A segítő viszonya a hozzátartozókhoz, törvényes képviselőkhöz

 

 • A segítő tiszteletben tartja a lakó családjának méltóságát, autonómiáját, döntéseit.
 • A segítő támogatja a lakót abban, hogy kapcsolatát szüleivel, rokonaival, barátaival tartani és ápolni tudja.
 • A segítő haladéktalanul tájékoztatja a szülőt (rokont, gondnokot) a lakó betegségéről, balesetéről.
 • A segítő a családdal, hozzátartozókkal való kapcsolatában minden esetben a lakó önállóságát, érdekeit tartja elsődlegesnek.

 

A segítő viszonya munkahelyéhez, munkatársaihoz

 

 • A segítő egy együttműködő munkatársi csoport tagja. A lakók és a segítők közösségének egyaránt érdeke, hogy az intézményben dolgozó valamennyi szakember munkája folytatható és átadható legyen.
 • A hivatásos segítő csak olyan lakó ápolását, gondozását, rehabilitációját vállalhatja, akinek ellátására az intézmény - anyagi, szakmai és fizikai - keretei lehetőséget nyújtanak.
 • Szakmai kompetenciájának határait valamennyi segítőnek ismernie kell. Saját felelősségi körében mindenkinek magának kell meghoznia döntéseit, de pontosan kell tudnia, mikor vegye igénybe más szakemberek segítségét.
 • A segítő szakmai igényességéhez hozzátartozik, hogy továbbképzéseken vesz részt, gondot fordít az önképzésre.
 • Minden segítőnek elemi érdeke, hogy a szupervíziót szakmai fejlődése, lelki egészsége érdekében igénybe vegye.
 • A segítő sosem feledheti, hogy az intézmény a lakóknak otthona, neki viszont a munkahelye.

 

 

 

Adományozzon online Kincsesláda Kreatív Stúdió adó 1%
EFOP-1.3.5-16-2016-00632 "Fény Felé Alapítvány közösségépítő" programja
támogatóink