angol zászló német zászló

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye
Intézményvezető: Varga Csaba
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.
Tel: 52/532-269
e-mail: fei@intezmeny.debrecen.hu
 
Az intézmény székhelyén biztosítja a fogyatékos személyek számára az ápoló, gondozó otthoni ellátás,  lakóotthoni ellátási formákat. 
Az intézmény tömegközlekedési eszközzel (10, 15, 22, 24, 34, 35, 36 autóbusszal, és a 2-es villamossal) jól megközelíthető.
A fogyatékos fiatalok kellemes időtöltését szolgálja az intézmény gyönyörű, gondozott parkja.
A fiataloknak lehetőségük van az intézmény saját kertészetében megismerkedni a zöldség és gyümölcstermesztéssel. Az előállított termékek az intézmény konyhájának étlapját színesítik.
Fogyatékos személyek ápoló, gondozó otthona:
Az intézményben középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása (teljes körű ellátás) történik 1-18 év között. Enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el a fogyatékos személyek otthonában.
A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan - a külön jogszabályban foglaltak szerint - biztosítja az intézmény a korai fejlesztést és gondozást, ötéves korától a fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát.
Engedélyezett férőhely szám: 140 fő
Ellátási területe: Hajdú - Bihar megye közigazgatási területe.
Lakóotthon:
Az ápoló - gondozó célú lakóotthonban 12 fő fogyatékos fiatal részére életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelő ellátást biztosít az intézmény, akik a 16. életévüket betöltötték, önellátásra részben képesek, folyamatos tartós ápolást nem igényelnek. Biztosítja továbbá a lakóhelyi, munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, lehetőség szerinti foglalkoztatást, szabadidős tevékenységeket, illetve azok szervezését.
A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztés érdekében szocioterápiás foglalkoztatási formák közül terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást szervezünk.
Engedélyezett férőhelyszám: 12 fő
Ellátási területe: Debrecen Város közigazgatási területe. 
 
Fejlesztő iskola: A DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményben működő súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai csoportjai olyan, a 6. életévüket betöltött, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek ellátására jöttek létre, akiknél a speciális humán funkciók terén súlyos, vagy legsúlyosabb mértékű zavar egyfelől az értelem területén mutatható ki. A csoportokba kerülés feltétele olyan súlyos és halmozott fogyatékosság fennállása, melyben az értelmi akadályozottság meghatározónak tekinthető.
 
Ez az oktatási forma olyan fejlesztést nyújt, mely törekszik képessé tenni a tanulókat a szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére, saját életük mindennapi élményeinek megélésére és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételre.Lehetőséget teremt egyre bővülő társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, ennek eredményeként az életminőség javítására.
 
Az intézménybe történő beutalás jogkörét Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága gyakorolja. Beutaláshoz szükséges formanyomtatvány igényelhető az Új Városháza Ügyfélszolgálatán a földszint 3-as ablaknál.
 
Az ellátásért fizetendő térítési díj mértéke a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III.28.) rendelete szabályozza.

Adományozzon online Kincsesláda Kreatív Stúdió adó 1%
EFOP-1.3.5-16-2016-00632 "Fény Felé Alapítvány közösségépítő" programja
támogatóink