angol zászló német zászló

Átörökítendő kincseim

Válogatás az Esélyegyenlőség Alapítvány által azonos címmel kiírt pályázatra beérkezett alkotásokból.
Debrecen. 2002

A pályázatra beérkezett művekből összeállított válogatásban az idős emberek mondják el a magukkal megbékélő, szeretetben, áldozat-készségben, jóságban, az embertársaik és a természet megbe-csülésében, elfogadásában példamutató történeteiket. Olvashatunk a könyvben régmúlt és mai eseményeket, néprajzi, kultúrtörténeti emlékeket, monográfiákat, elbeszéléseket, élettörténeteket, mondá-sokat, babonákat, háztartási recepteket, fortélyokat, népi szokáso-kat, hiteket, vallomásokat, meséket, verseket, másfél évszázad háborús és békebeli leírásait.

A könyv megrendelhető az Esélyegyenlőség Alapítvány jogutódjánál, a Fény Felé Alapítványnál 2.000 Ft + postaköltség áron

 

Átörökítendő kincseim megrendelőlap >>>
Adományozzon online Kincsesláda Kreatív Stúdió adó 1%
EFOP-1.3.5-16-2016-00632 "Fény Felé Alapítvány közösségépítő" programja
támogatóink